Fra Formanden.

Så er der gået endnu en sæson i Norddjurs jagtforening.

Efter sidste generalforsamling er den forløbet nogenlunde således.

 

12.02.19.

Bestyrelsesmøde ved Niclas.

5.03.19.

Kedsmøde i Skanderborg.

Det blev afholdt i en sportshal, hvor de spillede håndbold på den anden side af et forhæng.

8.03.19.

Fællesspisning i Norddjurs jagtforening.

Med fint opbakning, en rigtigt hyggelig aften.

Tak til Stig for dejlig røget fisk, og tak til Jens for dejlig mad endnu en gang.

9.04.19.

Jægerrådsmøde.

23.04.19.

Arbejdsdag/oprydning på basland.

Det var et fint frem møde, så klargøringen var hurtigt overstået, hvor efter vi hyggede med grill pølser, øl og vand.

Tak til dem som mødet frem.

6.05.19.

Indskydning af rifler på skydebanen i Grenaa.

Tirsdage i Maj, havde vi igen skydning på Basland, nogle rigtigt hyggelige aftner.

16.05.19

Bukke morgen i skyttehuset i Stenvad.

Fin morgen hvor kasseren måtte hente mere vin, da der var 5 bukke på paraden.

jesper Meilstrup buk vandt.

19.06.19.

Sommerudflugt.

I år gik udflugten til det grønne museum, hvor vi fik en fin rundvisning, inden vi fik den medbragte kaffe.

22.06.19.

Repræsentantskabsmøde.

I år er der formandsvalg i Danmarks jæger forbund.

Der kan vælges imellem den nuværende formand, Claus Lind Christensen eller den ny kandidat Jesper linggaard fra Haderslev.

17.09.19.

Bestyrelsesmøde ved Karsten.

26.10.19.

Foreningsjagt.

Årets nye tiltag, foreningsjagt på Lundberg ved Randers.

En god dag, trods det lidt våde vejr.

Dagens resultat 2 ænder, og 10 fasaner.

12.11.19.

Trofæer aften i skyttehuset i Stenvad.

Der var mange fine trofæer, trods det lille fremmøde.

Det skyldes måske, at vi skal tage os sammen med annoncering.

15.11.19.

Bestyrelse jagt.

I år ved Peter kejser.

Resultat frisk luft, godt selskab, og lidt godt at spise samt 1 fasan kok.

Tak til Peter Kejser for en god dag.

14.01.20.

Bestyrelses møde ved Peter Kejser.

23.01.20.

Jægerråds møde i Auning.

På jægerråds mødet blev der valgt ny formand.

Han hedder Hans Ole Frederiksen.

Tak til den tidslig formand Ove Dam Hedegaard.

Aften blev rundet af med foredrag af Karsten sivsko Andersen.

Afslutningsvis vil jeg sige tak, til bestyrelsen, skydebane udvalget samt andre frivillige for godt samarbejde samt narturligvis en særlig tak til Vilhelm Vahle.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/