Jagttegnskursus 2020-2021

Hvad får jeg:

Kurset indeholder teoretisk og praktisk undervisning med henblik på at bestå den lovpligtige jagtprøve. I alt ca. 100 lektioner incl. besøg på skydebanen og hos bøssemager.

Undervisningen varetages af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær, der har mange års erfaring med jagttegnsundervisning. De har en af landets højeste beståelsesprocenter.

Der undervises i vildtkendskab, våbenkendskab og -betjening, sikkerhed, jagtlov, jagtmoral og etiske regler, pleje af jagtrevir, hundearbejde, færdsel og opførsel i naturen. Der indgår praktisk undervisning på skydebanen. Og vi glemmer naturligvis ikke ”de gode historier fra den virkelige jagtverden”.

Hvor sker det:

Undervisningen foregår i Grenaa Jagtforenings klubhus på lystbådehavnen, Skakkes Holm 28, 8500 Grenaa.

Antal deltagere:

Max. 20 deltagere på holdet.

Hvornår:

De teoretiske lektioner afholdes om mandagen med start mandag den 16. november 2020 kl. 19:00. Nærmere informationer om besøgene på skydebanen og hos bøssemageren gives på kurset.

Hvad koster det:

Prisen er kr. 2.400. Heri er inkluderet:

  • # 1 års medlemskab af Danmarks Jægerforbund og 11 numre af bladet ”Jæger”
  • # 1 års medlemskab af Jagtforening hvor du selv skal tage stilling til hvad for en forening du vil være medlem af. Det giver dig hermed mulighed for at deltage i foreningens arrangementer
  • # Våbenkursus og skydning, excl. patroner og lerduer

Lærebog samt gebyrer for jagtprøven og skydeprøven er ikke inkluderet i prisen.

Undervisningsmateriale:

Du skal selv anskaffe din lærebog hos Danmarks Jægerforbund inden kursusstart. På adressen http://www.jagtproeven.dk/  kan du bestille lærebogen ”Jagttegn” samt ”Lovsamling til Jagttegn”.

Hvornår skal jeg betale:

Du indbetaler gebyret til jagtforeningens konto: Regnr. 7320 kontonr. 0001353239. Husk at angive dit navn i Meddelelser til modtager. Indbetalingen skal ske inden kursusstart.

Hvad gør jeg:

Jagttegnsundervisning foregår i grenaa igennem Grenaa jagtforening, og du skal blot tilmelde dig til Erik Bjørnlund, e.bjornlund@stofanet.dk, tlf. 20283628.

Skriv eller ring også gerne til enten Niclas Boyton, niclasboyton@gmail.com, tlf.  22 11 17 42 eller Rasmus Amtkjær, magnussenior@gmail.com, tlf. 41 27 01 01 , hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at høre mere om kurset.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/