Så er der gået endnu en sæson i Norddjurs jagtforening.

Den er forløbet nogenlunde således:

Siden sidste generalforsamling, den 4.02.20. er der sket følgende i jagtforeningen.

11.02.20.

Havde vi bestyrelsesmøde hos Søren.

3.3.20.

Kredsmøde i Århus.

6.3.20.

Fælles spisning, i stenvad skyttehus. Med fin tilslutning, rigtigt dejlig mad og en hyggelig aften. Vi forsørger igen i 2022.

24.03.20.

Skulle vi have haft jægeraften, men begyndte vores aflysning p.g.a Corvid 19.

Heldigvis lykkedes det, at afholde skydninger på Basland, forskudt i forhold til sædvane således at vi skød for sommerferien og efter sommerferien.

Det lykkedes at afholde en ekstra ordinær generalforsamling, i forbindelse med første skydning på Basland, hvor vi vedtog sammenlægning med Lyngby jagtforeningen.

20.06.20.

Repræsentantskabs møde: Hovedoverskrift Formands valg, Claus blev genvalgt med stort flere tal.

Der er blevet afholdt de sædvanlige jagter på Albøgegaard.

Jeg kunne desværre ikke selv deltage, men har fået at vide det forløb godt, og der blev skudt, et rådyr, en kok og to snepper.

Den 24.10.20

Var der forenings jagt lundbygaard, en dejlig dag med ca. 40 fugle på paraden.

Tilsidst vil jeg takke, bestyrelsen, skydeudvalget, samt andre frivillige for et godt samarbejde for 2020.

Særlig tak til Vilhelm Vahle.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/