FRA FORMANDEN Årsberetning 2023.

 

7/2   Generalforsamling Stenvad skyttehus.

Udover almindelig generalforsamling, blev der på mødet udnævnt 2 æresmedlemmer.

Lars kejser og Knud Sørensen. Herefter fortalte Knud om sit virke med rævejagt og hunde.

5/3 Kreds møde i Århus, Her fik Carsten Jensen tildelt aktiveres nålen, for sit virke som kassere i først i Ramten jagtforening og derefter i Norddjurs jagtforening i over 25 år.

25/3 Norddjurs jagtens 25-års jubilæer.

Jubilæer blev afholdt i Ramten klubhus, med helstegt gris og fad bamser.

2/5 Riffel indskydning i Grenaa.

9/5 klargøring af banen i Basland.

16/5  Bukke morgen i Stenvad skyttehus med morgen kaffe og bukke pral.

Henrik Klinke medbragte den bedste buk (han havde 2 med)

23/5  Start af skydning på Basland. Skyderne forløb godt, med pæn deltagelse.

10/6 repræsentantskabsmøde i Odense.

15/6 Sommer udflugt til Re Park, dejlig aften hvor vi blev delt i 2 hold, inde og se de forskellige stalde.

6/9 hygiejne kursus i samarbejde med Grenaa jagtforening.

13/9 Andejagter på Albøge Gård.

26/9 Nyt tag på bane vognen i Basland.

7/10 Fællesjagt på Albøge Gård.

27/10 Foreningsjagt på Lundberg. Våd dag. 36 fugle.

21/11 Trofæer aften Stenvad skytte hus, lidt anderledes aften i det vi startede med et foredrag med Nicholai Vigger Knudsen om blyfriammunition m.m. Herefter afholdt vores hyggelig Trofæ aften.

25/1-24 Jægerråds årsmøde i Auning.

 

Til sidst vil jeg takke de aktive for fremmøde til vores arrangementer. Derefter vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde, samt Vilhelm Vahle.

Formanden

Peter V Christiansen.

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/