Referat Generalforsamling Norddjurs Jagtforening 6-2-2024

Afholdt i Skyttehuset Stenvad, 25 medlemmer var mødt.

 

1.      Valg af dirigent: Lars Kejser blev valgt

2.      Valg af sekretær: Jan Baand blev valgt

3.      Formandens beretning: Peter Christiansen fremlagde beretningen, der var ingen kommentarer.

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Karsten Jensen fremlagde det reviderede regnskab, som viser et underskud for året på 14.021 kr, og en beholdning på 95.740 kr

Der var spørgsmål til den store kontantbeholdning. Regnskabet blev godkendt.

5.      Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

6.      Kontingent til lokalforeningen: Vedtaget at kontingent hæves med 10 kr til 130 kr.

7.      Valg af formand: Niclas Boyton blev valgt.

8.      Valg til bestyrelsen: Peter Christiansen, Morten Lundgren og Jesper Meilstrup blev valgt.

9.      Bestyrelsessuppleanter: Kasper Krogh og Søren Dittmer blev valgt.

10.   Revisor: Erik Pedersen blev valgt.

11.   Revisor suppleant: Peter Dam blev valgt.

12.   Eventuelt:

Kragepokalen tilfaldt Jan Andreasen med 9 par ben.

Fasanhøner kan bestilles, minimum 10 høner pr medlem.

Skydebaneudvalg: Kasper Krogh, Jacob Baand og Jens Alring

21/6 bustur til Tofteskov Lille Vildmose.

40 års Juilæum, Preben Skiffard

Der blev opfordret til at tilmelde sig ”Tællelaug” i Jægerforbundet.

Karsten Jensen takkede den afgående formand Peter Christiansen for indsatsen som formand

og ønskede ham tillykke med valget som formand for ”Grønne Råd”.

Der er p.t. 276 medlemmer i foreningen.

 

Referent Jan Baand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/